Multi(f)vocaal
De zangeressen

De zangeressen

Loekie Ruissen

In de muzieklessen vroeger op school, zong ik graag en genoot dan vooral van de meerstemmige canons. Later begeleidde ik mezelf op mijn (Egmond-) gitaar en zong op feestjes, op vakantie ‘bij het kampvuur’ en gewoon op mijn eigen kamertje. In 1982 ben ik bij Vocaal Ensemble Odeon gaan zingen, een koor dat toen kamer- en volksmuziek zong. Later ging het koor steeds meer richting muziektheater en werden stukken als Die Dreigrosschenoper, Der Jasager, Die 7 Totsünden, de Carmina Burana, het Requiem van Mozart in theatersetting uitgevoerd. Jarenlang zong ik samen met José Wolff bij de alten. In 2000 heb ik mijn ‘loopbaan’ bij Odeon afgesloten met een muziektheaterproject dat zich afspeelde op de Dommel in Eindhoven: ‘La Barca di Venezia per Padova’ van Adriano Banchieri. Daarna heb ik projectmatig als ensemblelid meegedaan bij muziektheaterproducties als Scrooge (Kelkboomproductions), het Marcus Mysterie (Echt Eindhoven) en Anatevka (Academisch Genootschap). Ook heb ik twee keer meegezongen in het koor van de Nuenenproms. In de uitvoering van De Driestuiveropera door het AG Eindhoven vertolkte ik de rol van Jenny, het liefje van MacHeath. Bij deze projecten leerde ik Susan en later ook Nelly kennen.

In het verleden heb ik zanglessen gevolgd bij Ruth Carasso, Hella Hertogs en Jan Snel. In het voorjaar van 2009 heb ik een cursus arrangeren gevolgd bij BALK in Utrecht. 

De arrangementen van de nummers van Multi(f)vocaal zijn veelal door mij gemaakt. Ook stel ik het repertoire samen, waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met wensen van de anderen.

José Wolff

Vroeger in het schoolkoor van de middelbare school zong ik al enthousiast mee, en dat enthousiasme is gebleven, ook al heb ik daarna een aantal jaren niet gezongen. Maar toen ik rond 1990 weer begon en de koorcursus van de muziekschool CKE deed, herontdekte ik hoe fijn zingen is. Ik kwam bij Vocaal Ensemble Odeon, en stond daar bij de alten jarenlang naast Loekie te zingen. Ik had intussen ook privé zanglessen, later een aantal jaren van Ruth Carasso. Bij Odeon hebben we veel muziektheateruitvoeringen gedaan. Dat was heel hard werken, want niet alleen moest muzikaal alles in orde zijn, maar ook theatraal. En de koorleden zelf verzorgden alle bijkomende zaken, zoals kleding, decors, PR, grime, attributen. Zo deden we o.a. de Carmina Burana, Die 7 Todsünden, Dido & Aeneas, en La Barca di Venezia per Padova. Ook heb ik als projectlid deelgenomen aan de Carmina Burana bij Canta Libre. In 2005 heb ik Odeon vaarwel gezegd. Korte tijd later belde Loekie en sindsdien zing ik bij Multi(f)vocaal. Met veel plezier.

Janske Steenbakkers

Als kind was ik bij de kabouters. Elke maand was er een mis met ontbijt erna. Voor mij was dan het hoogtepunt als de zangbundels werden uitgedeeld en we met de hele groep gingen zingen. Een leider speelde op de gitaar. Toen er op de lagere school een juffrouw kwam die een kinderkoor oprichtte, was ik er meteen bij.
Sindsdien heb ik eigenlijk altijd gezongen: jongerenkoor, gemengd koor. Op mijn werk op school zong ik veel met mijn kleuters en speelde daarbij op mijn gitaar. Ook studeerde ik musicals in met de kleuters en assisteerde bij de musicals van groep 8. Als gidsenleidster zong ik ook veel, bij het kampvuur bijv. Na een korte koorloze periode (kleine kinderen) ging ik zingen bij het dameskoor van de parochie. Toen ik weer fulltime ging werken stopte dat en ik ben toen een groep dames gaan leiden van de carnavalsvereniging: teksten schrijven op bekende melodieën en deze als act instuderen en vervolgens op te voeren tijdens de pronkzittingen. Na vijftien jaar was de inspiratie op en heb ik een aantal jaren gezongen bij het Eindhovens Zang- en Operettekoor en popkoor Generation Mierlo. Ook zong ik af en toe bij projectkoren, zoals Pur Sangh in Asten en het Promskoor in Geldrop. Sinds enige tijd zing ik in het Gemengd koor van de parochie H. Brigida.
In februari 2011 zag ik dat een van de leden van Multi(f)vocaal gestopt was en heb meteen gevraagd of ik bij hen mocht komen zingen. 
Na één repetitie was ik verkocht en nu zing ik met veel plezier bij deze fijne club.

Vera Rebel

Mijn hele leven heb ik graag gezongen. Als klein meisje zong ik samen met de grote zussen tijdens de afwas, en dan het liefste meerstemmig. Pas toen ik met mijn opleiding als verpleegkundige bezig was ging ik voor het eerst bij een koor zingen. Een echt kerkkoor en als sopraan midden tussen de nonnen. In 1986 ben ik samen met mijn man lid van een popkoor geworden. Dat was Zezam in Zevenbergen. Daar zijn we in totaal 13 jaar lid van geweest. 

Op een gegeven moment, werden er bij diverse koren enthousiaste mensen gevraagd om mee te zingen in een gelegenheidskoor in samenwerking met een orkest. Uit dat koor is popkoor De Voices ontstaan en wij zijn lid gebleven. Eerst combineerden we twee koren, maar na verloop van twee jaar en wat veranderingen bij Zezam hebben we definitief voor de Voices gekozen. Iedereen die graag zong was daar welkom, maar voor de leden die graag wat meer uitdaging wilden is een gezamenlijk ensemble gestart, dat werd Voice Over. Al snel bleek dat de kracht van het ensemble lag in het brengen van a capella nummers, dus werd besloten daar mee verder te gaan.
Door onze verhuizing naar Geldrop werd het repeteren en optreden in Zevenbergen te veel.
Dit was dan ook de reden om er twee jaar later, weliswaar met veel pijn in het hart, mee te stoppen. En oh wonder, juist in die periode zocht Multi(f)vocaal een nieuwe zangeres om de groep te komen versterken.
Sinds november 2013 zing ik daar mee en geniet met volle teugen.

Susan Beerens

Zingen deden we vroeger thuis allemaal. Dat varieerde dan van het kerkkoor tot het opvoeren van compleet vertaalde opera’s (zoals Mozarts Cosi Fan Tutte) en koorwerken (Het Kozakkenkoor) op verjaardagen en andere partijen. Daar kwam dus ook theater bij: ‘tussen de schuifdeuren’ zoals dat heette. Mijn vader declameerde graag en ik speelde er mijn zelfgeschreven teksten, liefst op rijm. Maar ‘Het Toneel’ vond men niet geschikt voor een keurig katholiek meisje, dat bleef een verre droom.

Pas vele jaren later heb ik die droom weer opgepakt: het podium, ik voel me er heerlijk en mijn grootste passie is dan het muziektheater. Niet alleen toneel, ook zingen, bij voorkeur meerstemmig, niet als statisch gebeuren, maar als iets wat je beleeft. Zo ging ik deelnemen aan projecten zoals het Marcus Mysterie, de Proms en de Driestuiveropera om me uiteindelijk te verbinden aan het Eindhovense LichtstadRevueTheater. Via het Marcus Mysterie leerde ik Loekie kennen en ik vond al snel mijn draai bij haar vocale ensemble, waar ik met veel enthousiasme deel van uitmaak. 

Nelly Musterd

Omdat ik zo klein was, werd ik als 8 jarige op een stoel geplant, midden in de kerk, om mijn eerste solo te zingen: “Nu zijt wellecome”. Sindsdien ben ik niet opgehouden met zingen. Als kind gezongen in een kinderoperette en in koortjes. Als tiener cabaret en toneel. Vervolgens straattoneel en allerlei koren, waaronder een kamerkoor. Bij het Academisch Genootschap in Eindhoven heb ik meegewerkt aan diverse musicals waaronder De Gondeliers, Anatevka en de Drie stuiveropera. Bij de Stichting Echt Eindhoven deed ik mee met Het Marcus Mysterie. En sinds 2007 ben ik lid van het Eindhovense revuegezelschap het Lichtstad Revuetheater. En sinds 2011 dus ook bij Multi(f)vocaal, een geweldige groep meiden, die allemaal hard werken om tot een prachtig resultaat te komen. Soms moeilijk gearrangeerde muziekstukken, maar dat maakt het des te leuker.